Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik 20 veckor

Om programmet

INSTÄLLT

Ser du också potentialen i 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020? Det saknas ingenjörer inom elektroteknik i Sverige, samtidigt som utvecklingen i världen inom området sker explosionsartat.


Det kan handla om utveckling av smarta elnät, avancerad medicinsk teknik, eldrivna bilar eller innovativ kommunikationsteknik för vårt behov av konstant uppkoppling. Som civilingenjör i elektroteknik får du möjlighet att göra betydande insatser även i ett globalt perspektiv genom att vara med och lösa framtidens stora tekniska utmaningar, t ex när det gäller vår energiförsörjning. Vi utvecklar ett civilingenjörsprogram i elektroteknik vid Högskolan i Halmstad (planerad start 2018) – med möjlighet till specialisering inom såväl avancerad elektronikdesign för framtidens Internet of Things som intelligenta system med fokus på hälsoteknik och smarta fordon.

Teknisk bastermin: Civilingenjör i elektroteknik vänder sig till dig som inte har behörighet till det ordinarie Civilingenjörsprogrammet.
Du inleder din utbildning med en bastermin på 20 veckor som innehåller de delar av de behörighetsgivande kurserna som vi bedömer att du behöver för att kunna följa det ordinarie programmet. Efter godkänt resultat på den tekniska basterminen följer du det ordinarie programmets studiegång.
Basterminen ges endast om beslut att inrätta programmet Civilingenjör i elektroteknik har fattats.

Innehåll

Utbildningen på basterminen är uppdelad på följande kurser:

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi

Beskrivningen av innehållet i Civilingenjör i elektroteknik finns i en särskild utbildningsplan som omfattar den del av utbildningen som ger högskolepoäng.

Sidan uppdaterad 2018-09-21