Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Masterprogram i digital tjänsteinnovation 120 hp

Om programmet

Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Företagsledare, myndighetschefer och politiker ser att digitala tjänster spelar en viktig roll för att möta framtidens utmaningar. Därför växer behovet av innovativa och kompetenta tjänstedesigners inom IT-sektorn. Genom masterprogrammet digital tjänsteinnovation kan du öka din kunskap om digitala tjänster, hållbarhet och digitala affärsmodeller, och din anställningsbarhet.

– Ny designinriktad masterutbildning för digitala tjänster
– Internationell tvåårig utbildning för en global arbetsmarknad
– Samarbete med företag, myndigheter och forskare i projekt
– Ger behörighet till forskarutbildning

Idag anställer företag och myndigheter personer som förstår digitalisering, tjänster och den digitala teknikens möjligheter och begränsningar. Vårt masterprogram i digital tjänsteinnovation förbereder dig för att arbeta med design av smarta hållbara digitala tjänster. När du är klar med utbildningen är du även behörig att forskarutbilda dig – forskning om digital tjänstedesign är viktig och spännande!

Ny designinriktad informatikutbildning
Programmet är en designinriktad samhällsvetenskaplig IT-utbildning där du studerar hur digitala tjänster kan designas för att lösa problem och skapa värden för olika samhällsaktörer. Utbildningen står för nytänkande och design för en hållbar samhällsutveckling.
Digital tjänsteinnovation är ett område som bygger på forskning och litteratur inom informatik, tjänstevetenskap och innovationsvetenskap. Som programstudent studerar du informatik på avancerad nivå, samtidigt som utbildningen har flervetenskapliga inslag för att bredda din kompetens. Att utbildningen är internationell innebär att all undervisning är på engelska.

Designstudio och research placement
I programmets designstudio arbetar studenter i smågrupper med företag, myndigheter och forskare för att utveckla och utvärdera koncept, modeller eller prototyper av nya digitala tjänster. Research placement ger dig möjlighet att under en period arbeta i ett riktigt forskningsprojekt eller med R&D i en organisation. Under utbildningen är studenterna academic peers. Det ger dig möjlighet att utvecklas kunskaps- och personlighetsmässigt genom erfarenhetsutbyten, granskningar och värdering av andra studenters designförslag, projektresultat, etc.

Arbetsmarknad
Masterprogrammet i digital tjänsteinnovation förbereder dig för kvalificerat arbete inom IT-sektorn, kvalificerat utrednings- och utvecklingsarbete samt för forskarstudier. Kanske väljer du att satsa på en karriär som tjänstedesigner i Sverige eller utomlands, kanske väljer du att satsa på en forskarkarriär – du avgör själv. Oavsett vad, kom ihåg att smarta och hållbara digitala tjänster kan göra stor skillnad för individer och organisationer. De kan till exempel göra det lättare för människor att möta myndigheter, ge oss bättre vård, öka patientsäkerheten, minska psykisk ohälsa, göra våra hem intelligentare, bidra till säkrare fordon, effektivare kollektivtrafik och leda till en minskad miljöbelastning.

Examen
Filosofie masterexamen med huvudområdet informatik.


Övrigt
Undervisningen bedrivs på engelska.

Innehåll

År 1
Tjänster i det digitala samhället, 15 hp
Akademisk kommunikation, 7,5 hp
Ny forskning inom digital tjänsteinnovation, 7,5 hp
Designforskningsmetoder, 15 hp
Forskningspraktik, 15 hp

År 2
Designstudio Digital Service Innovation, 15 hp
Intelligenta tjänster, 7,5 hp
Etik och hållbarhet i digital tjänsteinnovation, 7,5 hp
Examensarbete i informatik, 30 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 13033
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen 180 hp inkluderande ett självständigt arbete inom informatik, informationsvetenskap, datavetenskap, interaktionsdesign, mjukvaruutveckling, informationsteknologi, tjänstevetenskap, innovationsvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande.
  Kurser om 15 hp inom informationsteknologi eller informatik.
  Engelska 6.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Michel Thomsen
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-10-08