Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Affärssystemprogrammet 180 hp

Om programmet

Vill du gå en utbildning som kombinerar systemvetenskap med ekonomi och ger dig en attraktiv kompetensprofil hos framtida arbetsgivare? Ta en titt på den här framtidsinriktade utbildningen som leder till spännande karriärvägar. I utbildningen ingår en längre praktik och skarpa verksamhetsprojekt i företag och organisationer, som tidigt ger en viktig kontakt med näringslivet.

En framtidsinriktad utbildning
Studier i nära samarbete med företag
Bli eftertraktad på arbetsmarknaden

Verksamheten i företag och inom offentlig sektor blir alltmer beroende av väl fungerande affärssystem. Dessa integrerade system används för att organisera, styra och följa upp allt som händer i en verksamhet.

Det här programmet lär dig hur affärssystem fungerar och vilka möjligheter och begränsningar de har. Som systemvetare och ekonom utvecklar du den kompetens som behövs för att anpassa system och verksamhet till varandra. I dagsläget är det stor efterfrågan på affärssystemkompetens från såväl konsultbolag som från företag och myndigheter – Affärssystemprogrammet gör dig attraktiv för arbetsgivare.

Teori varvas med praktik
Affärssystemprogrammet ger dig en bra grund inom både informatik och företagsekonomi. Programmet är uppbyggt med ämnesintegration där projekt behandlar frågeställningar kring affärssystem. Under utbildningen läser du bland annat om verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, marknadsföring, business intelligence, affärsmodeller, förändringsarbete och projektledning. I flera av kurserna arbetar du även praktiskt i olika affärssystem.
I utbildningen ingår arbetsplatspraktik, vilket innebär att du får arbeta med med projekt och uppdrag på plats i en organisation. Detta ger dig en unik möjlighet att inom ramen för utbildningen knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Det finns ett stort intresse på arbetsmarknaden för den kompetens som utbildningen ger, vilket öppnar möjligheter både på större företag och i konsultbranschen. Till titlarna som kan komma i fråga på ditt visitkort hör verksamhetsutvecklare, affärssystemkonsult, ekonom, controller, IT-chef, projektledare, verksamhetsarkitekt och systemutvecklare.

Studier utomlands
Inom ramen för programmet finns möjlighet att studera utomlands. Högskolan har kontakt med universitet i ett flertal länder, bland annat Belgien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, och USA.

Övrigt
Programmet ger dig behörighet till studier på avancerad nivå (magister-/masternivå).

Innehåll

Informatik (huvudområdet) 150 hp
Företagsekonomi 30 hp

År 1
Informationssystem och verksamheter 15 hp
Marknadsföring 7,5 hp
Organisation och ledarskap 7,5 hp
Systemutveckling och databasdesign 15 hp
Affärsredovisning 7,5 hp
Ekonomistyrning 7,5 hp


År 2
Verksamhetsutveckling och affärssystem 15 hp
Business Intelligence 7,5 hp
Systemintegration och programmering 7,5 hp
Kognition och användbarhet 7,5 hp
Projektmetodik 7,5 hp
Verksamhetsprojekt 7,5 hp
Människan och perspektiv på förändring 7,5 hp

År 3
Perspektiv på affärssystem 7,5 hp
Aktuella forskningsfrågor inom IT-design 7,5 hp
Vetenskaplig metod och forskningsetik 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom affärssystemsområdet (VFU)* 15 hp
Kandidatuppsats i informatik 15 hp
Affärsmodeller och värdeskapande 7,5 hp

* Den verksamhetsförlagda utbildningen knyts till en organisation där studenten arbetar med affärssystemsrelaterade arbetsuppgifter. Studenten ansvarar för att ordna praktikplats med stöd från Högskolan. Alternativt kan kursen med programansvarigs godkännande bytas ut mot verksamhetsförlagd utbildning inom affärssystemsområdet 7,5 hp tillsammans med en valfri kurs om 7,5 hp i informatik eller företagsekonomi.

Reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13011
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
  Eller:
  Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Christer Rehnström
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Jeeves stipendium 2017

2017 års Jeeves-stipendium gick till Jessica Hesselgren och Amela Basic för sin sin uppsats ”Service Dominant Logic och molnbaserade affärssystem”. (Klicka på bilden och läs mer om Jeeves-stipendiet).

Vid Arena Affärssystem 2018 minglade de 170 besökarna bland studenternas posterutställningar, vilket gav tillfälle för spontana möten mellan studenter och företag.

3 besökare på Arena Affärssystem

Arena Affärssystem är en ny satsning där studenter vid Affärssystemprogrammet visar upp sina praktikprojekt. Presentationerna sker i form av korta filmer och pitchar. Åhörarna är bland andra inbjudna företag, så eventet är perfekt för att knyta nya kontakter med potentiella arbetsgivare!

>> Läs mer.

Sidan uppdaterad 2018-11-08