Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kompletterande utbildning för ekonomer 60 hp

Om programmet

Kursen ges som kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen i företagsekonomi (eller motsvarande).

Utbildningen för kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen omfattar totalt 60 högskolepoäng. Utbildningens huvudområde är företagsekonomi.

Utbildningen syftar till att du ska få utökad kunskap om svenska regler och riktlinjer för att du ska kunna utföra det yrke du har utbildat dig till.

Du ska genom den kompletterande utbildningen kunna utifrån nya kunskaper reflektera över din tidigare utbildning samt reflektera och identifiera dina behov av ytterligare kunskaper för att kunna utveckla din kompetens.

Du kan ersätta kurser om underlag finns, detta görs i samråd med programansvarig. Det finns även möjlighet till praktik vilket också bestäms i samråd med programansvarig.

Utbildningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt
Efter att du har avslutat din kompletterande utbildning kan du ansöka om samlat kursbevis. Kursbeviset innehåller en sammanställning över de kurser som ingått i utbildningen och utfärdas när du har avslutat utbildningens kurser med resultatet godkänt.

Utbildningen leder inte till någon examen.

Innehåll

Termin 1
Ekonomistyrning 7,5 hp
Affärskultur I 7,5 hp
Affärsredovisning 7,5 hp
Affärskultur II 7,5 hp

Termin 2
Organisation och ledarskap 7,5 hp
Marknadsföring I 7,5 hp
Juridisk översiktskurs 15 hp

HT 2018 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10039
 • Behörighetskrav
  Högskoleexamen på grundnivå vid utländskt lärosäte i ekonomi med företagsekonomi (eller motsvarande) som huvudinriktning. Svenska 3/Svenska B/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.
 • Urvalsregler
  Urval kommer att baseras på betyg från tidigare universitetsstudier på grundnivå, samt ett personligt brev i vilket den sökande reflekterar över tidigare arbetslivserfarenhet samt preciserar varför man vill bli antagen till utbildningen.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-13