Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

praktik i programmet

Praktik vårterminen åk 3

Praktiken utgör en viktig del av programmet och ska ge en praktisk tillämpning av de teoretiska studierna. Den ska göras på ett företag utanför Sverige, eller alternativt ett företag i Sverige med internationell verksamhet, och kan gälla olika typer av uppgifter på företagets marknads- eller försäljningsavdelning.

Högskolan kan hjälpa till med att ordna praktikplatser utomlands, och självklart kan du själv leta upp intressant praktik i enlighet med ditt eget önskemål. Studierektor kommer att informera och lämna uppgift om vilka platser som finns tillgängliga i god tid.

Praktikplatser

Lista på praktikplatser delas ut av studierektor. I dessa länder har studenter på Internationella marknadsföringsprogrammet gjort sin praktik:

 • Australien
 • Brasilien
 • Finland
 • Frankrike
 • Förenade Arabemiraten
 • Ghana
 • Italien
 • Japan
 • Kina
 • Malaysia
 • Nya Zeeland
 • Singapore
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • USA
 • Österrike


Storbritannien
För dig som själv vill leta upp praktikplats i Storbritannien finns Placement UKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som regelbundet får in nya "trainee"-platser.

Tyskland
Du som själv vill leta upp praktikplats i Tyskland kan läsa mer på Svenska Handelskammaren i Düsseldorflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du många bra erbjudanden och företag.

Övriga Europa
Fler möjligheter finns vid ACA Bryssel och på Europlacement.

Avtal etc. (för dig som redan är student på programmet)

Innan praktiken börjar ska ett avtalPDF (pdf, 15.5 kB) träffas mellan företaget, studenten och Högskolan i Halmstad. Skriv ut avtalet i tre exemplar och fyll i med dina egna och företagets detaljer.

Lämna sedan avtalet till Thomas Helgesson för underskrift innan alla exemplar skickas till företaget för underskrift och retur av två exemplar (ett till skolan och ett till dig). Varje avtalspart ska alltså ha ett underskrivet exemplar. Högskolans exemplar lämnas till programsekreteraren.

För att informera företaget om villkor med mera för praktiken bör du bifoga ett kortfattat informationsblad.PDF (pdf, 33.6 kB)

Sidan uppdaterad 2018-09-20