Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Skrivpunkten

Behöver du utveckla ditt språk? Har du kört fast i skrivandet och behöver ett bollplank? Är du osäker på ifall budskapet i din text når fram, ifall din struktur är tydlig och din tankegång lätt att följa?

Till Skrivpunkten kan du som är student på Högskolan vända dig för att få hjälp med det som rör texter och skrivande. Skicka ett mejl och boka en tid!

Språkrådgivare

Johanna Jansson

Språket du möter på dina kurser, vilket också är det språk du själv förväntas formulera dig på, har vissa kännetecken som kan vara lite svåra att upptäcka. Kontakta Skrivpunkten, om du har en kort fråga som kan besvaras via mejl, eller om du behöver ett mer ingående resonemang och vill boka tid.

Kontaktperson för studenter med funktionshinder

Susanne Lindén

Jag kan hjälpa till med:

  • datorer med talsyntes, skärmläsare, skärmförstoringsprogram, rättstavningsprogram och ordlistor för extra stöd åt läs- och skrivprocessen
  • skanner med möjlighet att omvandla tryckt text till digital text som kan högläsas av datorn
  • höj- och sänkbara bord
  • ergonomiskt riktiga arbetsstolar
  • punktbelysning av god kvalitet.

Välkomna!

Sidan uppdaterad 2018-09-20