Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

Den ökade globaliseringen (med minskade handelshinder, ny transport- och kommunikationsteknologi, betydelsen av nya tillväxtmarknader) medför att internationalisering (vad gäller försäljning, inköp, produktion och kunskapsutbyte) blir en viktig fråga för företag och andra aktörer i samhället.

För att säkerställa en uthållig ekonomisk utveckling är kunskap om internationalisering, marknadsföring, entreprenörskap och tillväxt nödvändiga byggstenar. Internationalisering kan leda till ett ökat välstånd genom att jordens gemensamma resurser kan användas på ett bättre sätt. Obalans i maktförhållande kan dock medföra att värdeskapandet kan fördelas på ett ojämlikt vis.

Mer kunskap behövs för att förstå globaliseringens positiva och negativa effekter på både företags- och samhällsnivå.

Svante Andersson. Bild: Joachim Brink

Sidan uppdaterad 2018-05-09