Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Schema

Här hittar du ditt schema. På campusområdet i Halmstad och Varberg finns ett antal skärmar utplacerade som visar dagens pågående och kommande aktiviteter. I studentportalen hittar du ett personligt schema.

Schema finns tillgängligt fyra veckor före kursstart.

Schema och bokningar klicka här
Tips hur du kan söka schema
Schema för tentamen

Tentamensanmälan öppnar tre veckor och stänger en vecka före tentamen.

Här kan du se alla kommande tentor, både fastställda och preliminära/ planerade.

Preliminära tentor är bokade över hela dagar. Det innebär att dagen har planerats in, men inte vilken tid tentan kommer att gå. Tid och sal meddelas i schemat när anmälningstiden gått ut.

Här hittar du tider för upprop inför terminen:

Schema för upprop
Lokaler på Campus Varberg
Sidan uppdaterad 2017-02-16