Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tema hälsoinnovation – innovationer för framtidens hälsa

Hälsa berör oss alla och de hälsoutmaningar som samhället står inför måste lösas genom samarbete mellan många olika aktörer i samhället. Profilområdet Tema hälsoinnovation spelar då en viktig roll.

Tema hälsoinnovations årsberättelse 2017.

Senaste nytt

Tema hälsoinnovations årsberättelse för 2017 är klar!
I samband med att Tema hälsoinnovations advisory board träffades, den 12–13 februari 2018, så släpptes Tema hälsoinnovations årsberättelse för 2017. Årsberättelsen är en populär produkt som presenterar både projekt, personer och händelser från året.

Läs mer om årets höjdpunkter inom hälsoinnovation

Filmade seminarier från hösten
Under 2017 pågick Tema hälsoinnovations populära och uppmärksammade seminarieserie. Många av seminarierna filmades. Ta därför tillfället i akt och se några av dessa unika föreläsningar av både svenska och internationella forskare.

Se seminarierna här!

Hälsoinnovation – en lärosätesövergripande profil

Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Hälsoinnovation är ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad. Det andra profilområdet är Smarta städer och samhällen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sidan uppdaterad 2018-02-15