Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Profilområde hälsoinnovation – innovationer för framtidens hälsa

Hälsa berör oss alla och de hälsoutmaningar som samhället står inför måste lösas genom samarbete mellan många olika aktörer i samhället. Profilområdet hälsoinnovation spelar då en viktig roll.

Tema hälsoinnovations årsberättelse 2017.

Hälsoinnovation – en lärosätesövergripande profil

Hälsoinnovation är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Hälsoinnovationer som utvecklas är behovsrelaterade, långsiktigt hållbara och bidrar till jämlik utveckling för individer, organisationer och samhälle.

Hälsoinnovation är ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad. Det andra profilområdet är Smarta städer och samhällen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sidan uppdaterad 2018-03-23