Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samtalsserien Vi pratar om det

Vi pratar om det är en samtalsserie där vi bjuder in Halmstads invånare till samtal om aktuella frågor. I februari 2016 hölls det första samtalet inom serien, som är ett samarbete mellan Hallandsposten, Halmstads kommun – närmare bestämt Stadsbiblioteket – och Högskolan i Halmstad. Europa direkt Halland är också en regelbunden samarbetspartner. 

Del av blå-vit affisch. Hur allvarlig var vattenbristen egentligen

Syftet med samtalsserien Vi pratar om det är att främja en demokratisk dialog kring aktuella ämnen på lokal, nationell och global nivå. Samtalen har lockat allt från en handfull personer i publiken till fullsatt framför Hallandsscenen på Stadsbiblioteket. Ämnen har varierat från exempelvis hälsofixeringen som en ny religion, Hallandspostens ekonomiska kris, Vad "fake news" gör med oss till robotar i hemtjänsten.

Flera olika perspektiv

Forskare, politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och organisationer har lyft fram sina respektive infallsvinklar på frågor. Förutom att besökarna haft chansen att lyssna till personer som är väl insatta i frågorna på olika sätt, har publiken också haft chans att ställa frågor och ventilera funderingar.

#viprataromdet

3 personer samtalar på en scen

Om biometri, i oktober 2017. På Hallandsscenen samtalsledare Lovisa Aldrin, Europa Direkt Halland, Jonas Bergman (M), ordförande i Halmstad Energi och Miljö AB samt Josef Bigun, professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad, berättade om forskningen inom biometri och svarade på frågor.

Aktuellt samtal:

Hemmasittare från skolan, varför det?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måndagen den 4 februari kl 18-18:45

Antalet barn och ungdomar som stannar hemma från skolan i långa perioder verkar öka. Varför går inte dessa unga till skolan? Är det hemmet, skolan eller samhället som är problemet? Och inte minst, vad kan de olika aktörerna göra för att förändra situationen? Välkomna att lyssna och ställa egna frågor!

Tidigare samtal med Vi pratar om det:

22 november 2018:

Kan du din AI?

AI, artificiell intelligens, syns överallt och dyker upp allt mer i vår vardag. På våra jobb, i produkter och tjänster vi använder. Det kan handla om val vi rekommenderas att göra på nätet, hur vi som kunder upplever ett företag när vi ska handla, eller när vi interagerar med robotar.

Tekniken kan få en stor påverkan på arbetstillfällen och samhället som helhet när företag och organisationer behöver AI för att kunna konkurrera.

Men vad är AI? Är det ett hot eller en möjlighet?

27 september 2018:

Vem vann valet på Facebook?

Hur gick valet på sociala medier? Vilken roll spelade Facebook, Instagram och andra sociala medier under årets valrörelse? Hur är det att vara politiker när det offentliga samtalet kan pågå dygnet runt? Välkommen att lyssna och ställa frågor!

22 maj 2018:

Hur allvarlig var vattenbristen egentligen förra året? Det kom ju vatten ur kranen!

Förra sommaren blev vatten en bristvara i bland annat Halmstads och Laholms kommuner. Kan det hända igen? Vi pratar om det reder ut grundvattnets betydelse, varifrån vattnet i Halland kommer och om tillgången här påverkas av globala händelser och klimatet? Och hur kan EU påverka frågan med det så kallade vattendirektivet? Kan vi använda vårt vatten smartare och mer hållbart?

22 mars 2018:

Går det att sopsortera bort sin klimatångest?

Ett samtal om miljö och den gröna påsen, som Halmstadbor sedan förra året sorterar sitt matavfall i. Varför sorterar vi ut matavfallet och vad har det med klimatet att göra?

13 februari 2018:

Vad gör fake news med oss? Ett samtal om Trump, retorik och lokalpolitik

Välkommen till en kväll med tema fake news, där du i publiken är med och skapar samtalet. Vad gör fejkade nyheter med samhällsdebatten och på vilket sätt påverkar det bevakningen? Vilket ansvar har politiker, journalister och du och jag?

2017

26 oktober 2017:

Biometri och vi – företagen, polisen och jag

Biometri handlar om olika tekniska metoder som gör att man kan identifiera och samla in information från personers egenskaper eller beteenden – till exempel fingeravtryck, DNA, ansikte eller gångstil. Hur viktigt är biometri i samhället i dag – för företag, polis och för mig som enskild person? Är biometri bra eller dåligt? Kan den vara ett stöd i arbete mot terrorism?

27 april 2017:

Hälsa som vår nya ledstjärna!

Hälsa är något positivt, men kanske har hälsotrenden slagit över. Är hälsotrenden här för att stanna? Vad beror hälsotrenden på? Kan hälsohets bli hälsofarligt? Ersätter hälsofilosofi någon annan moralisk måttstock? Forskaren Britta Pelters menar att hälsa är vår tids religion.

23 mars 2017:

EU efter Brexit, ett halländskt perspektiv på utvecklingen i Europa

Brexit: En övervägande del av de frågor som tas upp i kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är också på regional och kommunal nivå som de flesta EU-besluten genomförs i praktiken… Men vad vet vi om EU:s framtid? Vilka är effekterna av Brexit i exempelvis Halland och Halmstad? Hur påverkas och påverkar Halland utformningen av europeisk politik.

2016

17 november 2016:

Surfplattan i skolan

Många kommuner och skolor satsar på ökad digitalisering, exempelvis får eleverna egna surfplattor. Hur funkar det sedan? Blir undervisningen bättre eller till och med sämre, finns det lokaler och kompetens på skolorna för att hantera de nya läromedlen? Och vilken kunskap finns det egentligen om hur bra de är? Är det kanske lättare att lära sig skriva på en platta, eller tar det längre tid? Bidrar plattorna med mer uppmärksamma och stimulerade elever

27 oktober 2016:

Robotar i hemtjänsten?

Vi blir allt äldre, och fler gamla bor kvar hemma längre. Tekniken utvecklas ständigt, och i Halmstad har politikerna tagit ett beslut om att ta till ett ökat IT-stöd i äldreomsorgen. Men hur funkar det egentligen med robotar i hemtjänsten? Är det vettigt? Robotar ska inte ersätta mänsklig kontakt sägs det, men vad är det då för poäng? Om förändringen inom hemtjänsten och utvecklingen av så kallade Smarta hem.

15 september 2016:

Halmstad utan Hallandsposten?

Hallandsposten står under rekonstruktion, ett reellt hot om att tidningen kan läggas ner. Halmstad utan Hallandsposten? Vad betyder det ur demokratisk synpunkt om tidningen försvinner? Vem tar över dess granskning av makthavare? Räcker det med annan lokal journalistik och övriga informationskällor? Vad händer med källkritiken?

19 maj 2016:

Presidentvalet i USA

Det är primärvalstider och i Sverige följer vi valet med stort intresse. Vilka frågor kommer slutänden att avgöra valet? Varför är vi i Sverige så fixerade vi det amerikanska valets alla olika steg? Samtidigt ter sig valprocessen och kandidaterna ibland som ganska svårbegripliga. Hur kunde det bli såhär?

18 februari 2016:

Socialnämndens nedläggning av fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta

Det första samtalet handlar om nedläggningen av socialnämndens egen fritidsverksamhet för funktionsnedsatta – ett beslut som skapat stor debatt de senaste veckorna.

Har du någon idé eller önskemål om ett samtalsämne att ta upp i samtalsserien Vi pratar om det? Hör av dig och berätta!

Vi är väldigt glada över samarbetet i ”Vi pratar om det”, där vi är flera olika parter som förenas i vår strävan att främja ökad kunskap och öppen debatt och åsiktsutbyten. Genom den här samtalsserien får också invånare i Halmstad och Halland ett tillfälle att möta Högskolans forskning och få ta del av våra forskares djupa ämnes­kunskaper, säger Selma Sedelius, kommunikationschef på Högskolan.

Frida Stranne

Frida Stranne, forskare vid Högskolan, har pratat om amerikansk politik i samtalsserien.

Poster om Brexit

Samtal om EU efter Brexit. Vilka är effekterna av Brexit i exempelvis Halland och Halmstad?

Mattias Karlsson

Mattias Karlsson, politiska redaktör på Hallandsposten, samtalsledare under samtalet om "fake news".

Forskare framför power point-presentation

Brita Pelters lyfte fram likheterna mellan vår tids vurm för hälsa och religionens byggstenar.

Mikaela Waltersson

Mikaela Waltersson (M), region- och kommunpolitiker, deltog i samtalet "Vad gör fake news med oss?"

Sidan uppdaterad 2019-01-21