Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samarbeta med våra forskare

Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Högskolan finns flera olika former. Det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter och idéer till att sammanföra forskningsresurser och dela finansiering.

Bild: ANDERS ANDERSSON

Högskolan i Halmstads forskning är internationellt välrenommerad och sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin – exempelvis näringsliv, kommuner, landsting och föreningar.

Uppdragsforskning

Forskare vid Högskolan i Halmstad kan genomföra forskningsprojekt på uppdrag av företag, kommer, landsting eller andra organisationer. Det kan till exempel handla om utredningar eller om utvecklingsarbete av produkter eller metoder. Uppdraget finansieras av uppdragsgivaren och kostnaden beror på uppdragets omfattning.

Fördelarna med samarbetet är ömsesidigt. Forskningsresultaten kommer till nytta i företaget eller på organisationen och Högskolan får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med.

Forskning vid Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, och tre områden är extra starka:

  • Informationsteknologi
  • Innovationsvetenskap
  • Hälsa och livsstil

Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå. Högskolan är utsedd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

Sidan uppdaterad 2018-11-22