Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet är att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet.

Digga Halland

Projektet verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal.

Vård- och omsorgstagare i fokus

Genom att öka medarbetarnas kunskap om digitaliseringen förväntas vård- och omsorgstagarna samt deras närstående, medarbetarna själva samt hela vård- och omsorgssektorn få mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt.

Projektet består av olika arbetspaket. Ett av dessa är en gemensam webbaserad utbildningsinsats för personal. Därutöver har varje samverkanspart ansvar för var sitt arbetspaket som övergripande består av att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt.

Digga Halland är en fortsättning på HICube kompetenta vården. Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

Digga Halland

En del av profilområde Hälsoinnovation

Digga Halland är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Sidan uppdaterad 2018-12-10