Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kontakta oss om samverkan

Har du frågor om Högskolan i Halmstads verksamhet? Söker du kontakt med forskare eller lärare för samarbete? Finns det behov av att kompetensutveckla din verksamhet?

Högskolans verksamhet är organiserad i fyra akademier. För att underlätta dina kontakter med lärosätet finns det samverkans­koordinatorer knutna till dessa som kan hänvisa dig till rätt personer eller relevant forskningsmiljö – du hittar mer information härnedan:


Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap bedrivs forskning, utbildning och samverkan främst inom dessa tre områden samt inom innovationsvetenskap.

Den vanligaste formen av samverkan görs i form examensprojekt, mentorskap, fadderverksamhet eller genom att ingå i ett forskningsprojekt, ofta tillsammans med andra organisationer och kanske i ett internationellt sammanhang.

Uppdragsutbildningar, kanske skräddarsydda för just din organisations behov, är en annan möjlighet.


Akademin för hälsa och välfärd

Vid Akademin för hälsa och välfärd bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom samhälls- och beteendevetenskap och omvårdnad.

Samverkan på akademin bedrivs ofta tvärvetenskapligt tillsammans med Högskolans övriga akademier och i nätverk med nationella och internationella aktörer.

Akademin erbjuder också uppdragsutbildningar. Företag och myndigheter väljer ofta att kompetensutveckla sin personal genom skräddarsydda utbildningar som tas fram tillsammans med lärare och forskare.


Akademin för informationsteknologi

Akademin för informationsteknologi erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med rätt att examinera doktorer. Här bedrivs Högskolans forskning om inbyggda och intelligenta system.

Akademin bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med både industrin och den offentliga sektorn.

Här finns bland annat Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) – en innovativ miljö för utveckling av nya produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är en mötesplats med laborativa miljöer som främjar innovation, utbildning och forskning inom området elektronik. 


Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom lärarutbildning, humaniora och samhällsvetenskap.

Akademin arbetar för att utveckla regional, nationell och internationell samverkan inom områdena lärande, humaniora och samhälle.

Bland annat organiseras samverkan inom lärarutbildningen av Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Under 2016 invigs Digitalt laborativt centrum (DLC) – en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö.

Sidan uppdaterad 2018-09-20