Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

    #shareLink('Facebook' 'facebook' 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=') #shareLink('Twitter' 'twitter' 'https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=') #shareLink('E-post' 'email' "mailto:?subject=${pageTitleEncoded}&body=")

Kompetensutveckling

Söker du fortbildning eller kompetensutveckling för dina medarbetare? Högskolan i Halmstad kan erbjuda företag, offentlig sektor och andra organisationer ett stort utbud av kurser på högskolenivå.

Högskolan i Halmstads uppdragsutbildningar listas under relaterade länkar.

Högskolan anordnar uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift för en arbetsgivare/juridisk person. Det rör sig oftast om personalutbildning för anställda i företag, offentlig sektor eller andra organisationer men kan också arrangeras av arbetsmarknadsskäl eller inom ramen för internationellt bistånd.

Omfattningen kan vara allt från en enstaka föreläsning eller temadag till en hel kurs eller utbildning. Det krävs ingen antagning eller formell behörighet och det är företaget/organisationen som bestämmer vem som ska gå kursen. Uppdragsutbildning kan ges med eller utan högskolepoäng.

Vad är en uppdragsutbildning i praktiken?

Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

Utbildningen förläggs till tid och plats som passar kunden, men anpassning sker även i fråga om innehåll och undervisningsform. Exempel på detta är stöd av modern informationsteknik och pedagogik som är anpassad för distansutbildning.

Kvalitetssäkring

Alla kurser kvalitetsgranskas på samma sätt som Högskolans övriga kurser och program, ett exempel på detta är att våra sektionsstyrelser fastställer kursplanerna. Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område.

Sidan uppdaterad 2018-10-22