Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mia Jormfeldt


Verksamhetsområde
Arbete och välfärd

Kompetens
Doktorand i Socialt arbete
Adjunkt i Socialt arbete


Undervisning
Socialt arbete, Handikappvetenskap

Forskning
Mia Jormfeldt har en doktorandanställning vid Högskolan i Halmstad. Avhandlingsarbetets övergripande syfte är att öka kunskapen om äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar är en grupp som hittills varit relativt osynlig i såväl politiska dokument som forskning. Därför saknas i stor utsträckning kunskap om deras vardag och speciellt deras möjligheter till inflytande. Det mer specifika syftet med avhandlingen är, att med brukarens perspektiv i fokus, studera det vardagliga livet i gruppboende för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att identifiera situationer i vardagen där möjligheter och hinder för de boendes självbestämmande uppstår samt på vilket sätt detta kommer till uttryck i interaktionen mellan äldre personer med utvecklingsstörning, medboende och personal. Datainsamling har gjorts genom deltagande observationer och videoinspelningar.

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Övrigt:
Mia deltar också i en komparativ studie av levnadsvillkor för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige och Österrike. I studien beskrivs bland annat skillnader i de båda ländernas handikappolitik, lagstiftning och service.

Länkar:
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


  • Artikel i tidskrift
  • Jormfeldt, Mia (2012). Influence in everyday life for older people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 56 (7-8), s. 667 - 667. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
Bild på Mia Jormfeldt

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetsadjunkt Socialt arbete

Hus / Rum:
Hus R / 5120

Telefon:
+46 (0) 35 16 77 24

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31