Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lennart Hast


Verksamhetsområde
Samhälle och kommunikation

Undervisning
Kursansvarig för Strategisk kommunikation 1-60, 60 hp.

Undervisar inom Medie- och kommunikationsvetenskap på följande kurser:

inom Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30, 30 hp på kursen
Kommunikatörens verktyg, 7,5 hp

inom Strategisk kommunikation 1-30, 30 hp på kurserna
Organisation och omvärld 7,5 hp
Strategier inom strategisk kommunikation 7,5 hp
Genrer och konventioner 7,5 hp
Produktionsprocesser för tryckta och digitala medier 7,5 hp

inom Strategisk kommunikation 31-60, 30 hp på kurserna
PR, teorier och metoder för strategisk kommunikation 7,5 hp
Projektarbete 22,5 hp

inom Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90, 30 hp på kursen
C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp

inom Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30 hp på
handledning av projekt/praktik

inom Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 & gymnasieskolan 16-45, 30 hp, på kursen Politik och media i samhället, 15 hp.Forskning
Forskningsintressen: medieutveckling främst inom internet och sociala medier,strategier inom medieföretag, medieekonomi, politisk kommunikation, strategisk kommunikation, samt konsumentbeteende.

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Bild på Lennart Hast

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetsadjunkt

Hus / Rum:
Hus R / 3241

Telefon:
+46 (0) 35 16 76 24

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-27