Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Therese Mineur


Verksamhetsområde
Arbete och välfärd

Kompetens
Universitetslektor i Handikappvetenskap

Undervisning
Handikappvetenskap, specialpedagogikForskning
Therése Mineur är fil. Dr. i Handikappvetenskap. I september 2013 disputerade hon med en avhandling om gymnasiesärskolan, som särskilt fokuserade på ett elevperspektiv. I studien synliggörs bland annat olika kontextuella faktorers betydelse för hur elevernas erfarenheter yttrar sig, däribland genusrelaterade strukturer.

För närvarande är hon, tillsammans med kollegor vid Högskolan i Halmstad och Malmö Högskola, involverad i en studie som är finansierad av FAS/FORTE. Studien handlar om egenorganisering bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att beskriva och analysera vilken betydelse ett deltagande i egenorganiserade grupper har för deltagarnas möjligheter till bland annat självbestämmande. Vidare syftar studien till att analysera verksamheternas karaktär liksom vilken eventuell påverkan verksamheternas arbete har på rådande attityder i samhället.


Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Länkar:
arrow Egenorganiseringsprojektet
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Urbas, Anders, Mineur, Therése, Arvidsson, Jessica, Tideman, Magnus (2015). Valfrihetssystem inom primärvården och personer med intellektuell funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt. Nordisk Administrativt Tidsskrift (2), s. 18 - 36. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Mineur, Therese (2015). Swedish education in upper secondary schools for students with intellectual disabilities : from a student perspective. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2 (2), s. 165 - 179. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus, Mineur, Therese, Mallander, Ove (2014). Self-advocacy and resistance in Sweden. JARID : Journal of applied research in intellectual disabilities, 27 (4), s. 349 - 349. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Mineur, Therese, Tideman, Magnus (2012). A study of pupil’s experiences of their everyday life in the Swedish upper secondary special school - “särskolan”. Journal of Intellectual Disability Research, 56 (7-8), s. 708 - . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Tideman, Magnus, Mineur, Therese, Mallander, Ove (2015). Policy and practice for people with intellectual disability in Sweden. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Mineur, Therese, Mallander, Ove, Tideman, Magnus (2015). Self-advocacy in Sweden - impact on identity and social relations. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Doktorsavhandling, monografi
 • Mineur, Therese, (2013). Skolformens komplexitet : Elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2013. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Mineur, Therése, Tideman, Magnus (2010). Skolledares syn på gymnasiesärskolans individuella program. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Mineur, Therese (2010). Gymnasiesärskolans organisering och verksamhet : En rikstäckande enkätstudie. Högskolan i Halmstd, Halmstad. 38 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Mineur, Therése, Bergh, Susanne, Tideman, Magnus (2009). Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning - en kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 1998 - 2009. Halmstad University, Halmstad. 53 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Mineur, Therese, Tideman, Magnus (2008). I en klass för sig eller i klass med alla andra : grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 124 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Therese Mineur

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Universitetslektor Handikappvetenskap

Hus / Rum:
Hus R / 5106

Telefon:
+46 (0) 35 16 78 82

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31