Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magnus Tideman


Verksamhetsområde
Arbete och välfärd

Kompetens
Professor i Handikappvetenskap med inriktning mot socialt arbete vid Högskolan i Halmstad samt adjungerad professor på La Trobe University i Melbourne

Undervisning
Socialt arbete, handikappvetenskap, specialpedagogik

Forskning
Magnus Tideman är socionom och professor i Handikappvetenskap. Han forskar med inriktning på hur förändringar av välfärdssamhället påverkar levnadsvillkoren för barn och vuxna med utvecklingsstörning men är också involverad i specialpedagogisk forskning om olika aspekter på normalitet och avvikelse i skolan.

I avhandlingen Normalisering och kategoriseringvar frågeställningarna vilka effekterna decentraliseringen av ansvaret för stöd/service och undervisning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning fick. Dessutom studerades orsaker och konsekvenser av det oväntade ökade antalet elever i särskolan under 1990-talet. Efter flera års forskning om specialpedagogiska frågor arbetar Tideman nu främst med forskning om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras kamp för att styra sina egna liv (self-advocacy)samt övergången från gymnasiesärskola till arbetliv/vuxenliv.

Forskningsmiljö:
arrow Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)


Övrigt:
Magnus Tideman är fn huvudhandledare för fem doktorander med avhandlingsstudier inom funktionshinderområdet.

Pågående egna studier handlar bland annat om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras motstånd mot samhällets bemötande, den ökande kategoriseringen av barn och unga som funktionshindrade och aktuella utvecklingstendenser inom handikappomsorgen.Länkar:
arrow Forskargrupp: Wigforssgruppen
arrow Forskning & Biografi
arrow In English

Publikationer:
arrow Registrerade publikationer i DiVA


 • Artikel i tidskrift
 • Urbas, Anders, Mineur, Therése, Arvidsson, Jessica, Tideman, Magnus (2015). Valfrihetssystem inom primärvården och personer med intellektuell funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt. Nordisk Administrativt Tidsskrift (2), s. 18 - 36. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Tideman, Magnus, Svensson, Ove (2015). Young people with intellectual disability – The role of self-advocacy in a transformed Swedish welfare system. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Tideman, Magnus (2015). Education and support for people with intellectual disabilities in Sweden : policy and practice. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2 (2), s. 116 - 125. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Arvidsson, Jessica, Widén, Stephen, Tideman, Magnus (2015). Post-school options for young adults with intellectual disabilities in Sweden. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 2 (2), s. 180 - 193. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Arvidsson, Jessica, Tideman, Magnus (2015). Särskolan - och sen då?. Intra, 25 (3), s. 26 - 27. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Andersson, Jennie, Luthra, Renee, Hurtig, Peter, Tideman, Magnus (2015). Employer attitudes toward hiring persons with disabilities : A vignette study in Sweden. Journal of Vocational Rehabilitation, 43 (1), s. 41 - 50. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus, Mineur, Therese, Mallander, Ove (2014). Self-advocacy and resistance in Sweden. JARID : Journal of applied research in intellectual disabilities, 27 (4), s. 349 - 349. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Arvidsson, Jessica, Widén, Stephen, Tideman, Magnus (2014). New labour market - old gender roles : working life after school for young adults with intellectual disability in Sweden. JARID : Journal of applied research in intellectual disabilities, 27 (4), s. 373 - 373. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tøsssebro, Jan, Bonfils, Inge S., Teittinen, Antti, Tideman, Magnus, Traustadottir, Rannveig, Vesala, Hannu (2012). Normalization Fifty Years Beyond : Current Trends in the Nordic countries. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 9 (2), s. 134 - 146. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Mineur, Therese, Tideman, Magnus (2012). A study of pupil’s experiences of their everyday life in the Swedish upper secondary special school - “särskolan”. Journal of Intellectual Disability Research, 56 (7-8), s. 708 - . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Erdtman, Emil, Tideman, Magnus, Fleetwood, Christina, Möller, Kerstin (2012). Research initiation based on idea-circles : from research object to co-actor. Disability & Society, 27 (6), s. 879 - 882. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2008). Resistance, identity of resistance and empowerment among people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 52, s. 709 - 709. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Svensson, Ove, Tideman, Magnus (2007). Motvärn, motståndsidentitet och empowerment bland personer med intellektuella funktionshinder. Socialmedicinsk Tidskrift, 84 (3), s. 193 - 203. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Tideman, Magnus (2015). Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i övergången skola – arbetsliv. Utviklingshemming : Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget, Oslo. S. 121 - 136. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus, Svensson, Ove (2013). Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning : motstånd, makt och gemenskap. Utsatthet, marginalisering och utanförskap. Studentlitteratur, Lund. S. 185 - 209. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2013). Inkludering - elev i ett samhälleligt sammanhang. Mångfald och differentiering : Inkludering i praktisk tillämpning. Studentlitteratur, Lund. S. 71 - 86. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus, Danermark, Berth, Burman, Ingrid (2012). Samhällsinriktad forskning skapar bättre livsvillkor. Dom som gömmer nycklar bryr jag mig inte om : En jubileumsskrift från Handikappförbunden. Handikappförbunden, Stockholm. S. 29 - 31. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2012). Unga vuxna med lindriga intellektuella funktionshinder : Om kategoriseringens konsekvenseroch kampen för inflytande. Bildning för alla! : En pedagogisk utmaning. Kristianstad University Press, Kristianstad. S. 123 - 133. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Tideman, Magnus, Szönyi, Kristina (2011). Särskola, kategorisering och vanliggörande. Nya Omsorgsboken. Liber, Malmö. S. 129 - 144. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2011). Samhället och kategorin/diagnosen utvecklingsstörning. Omsorg i förändring : en vänbok till Karl Grunewald. Intra, Stockholm. S. 135 - 148. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2010). Samverkan kring utsatta barn : reflektioner ur ett handikappvetenskapligt och specialpedagogiskt perspektiv. Se, tolka och agera : allas rätt till en likvärdig utbildning : slutbetänkande : Bilaga 4 : Skolans arbete med utsatta barn - ett samverkansperspektiv : Rapport till utredningen "Översyn av skolans arbete med utsatta barn". Fritzes, Stockholm. S. 424 - 442. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Kjellman, Cecilia, Tideman, Magnus (2010). Funktionshinder och hälsa - om att ta plats och makt. Hälsa och livsstil : forskning och praktiska tillämpningar. Studentlitteratur, Lund. S. 113 - 135. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2007). Enkätstudie i landets kommuner. Specialpedagogik i mångfaldens Sverige : om elever med annan etnisk bakgrund än svensk i Särskolan : ett samarbetsprojekt mellan Specialpedagogiska institutet och Högskolan Kristianstad. Specialpedagogiska institutet, Stockholm. S. 16 - 27. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Tideman, Magnus (2005). A relational perspective on Disability : An illustration from School. Resistance, reflection and change : Nordic disability research. Studentlitteratur, Lund. S. 219 - 232. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2005). Conquering Life : The Experiences of the First Integrated Generation. Deinstitutionalization and People with Intellectual Disabilities : In and Out of Institutions. Jessica Kingsley Publishers, London. S. 211 - 221. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Samlingsverk (redaktörskap)
 • Christine, Bigby., Tideman, Magnus. (2015) (ed.). Research and practice in Intellectual and Developmental disabilities : Special Issue: Swedish Disability Research: What Lessons for Australia?. Taylor & Francis Group, Melbourne. 114 s. (Journal of the Australasian Society for Intellectual Disability (ASID) ; vol. 2, iss. 2). Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus. (2011) (ed.). Omsorg i förändring : en vänbok till Karl Grunewald. Intra, Stockholm. 277 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Konferensbidrag
 • Tideman, Magnus, Mineur, Therese, Mallander, Ove (2015). Policy and practice for people with intellectual disability in Sweden. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2015). The current situation for people with intellectual disability in Sweden - a role model or a warning example?. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2015). Self-advocacy : organization and resistance in Sweden. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Mineur, Therese, Mallander, Ove, Tideman, Magnus (2015). Self-advocacy in Sweden - impact on identity and social relations. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus, Mallander, Ove, Kjellman, Cecilia (2013). Young adults with intellectual disability – self organization. NNDR2013 – 12th Research Conference Nordic Network of Disability Research : May 30–31, 2013 in Turku, Finland: Abstract Book - 202. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2013). The challenge of including and organizing special support in mainstream services - A Swedish perspective. Making mainstream services accessible and responsive to people with intellectual disability: What is the equivalent of lifts and labradors? : Proceedings of the seventh annual roundtable on intellectual disability policy. S. 21 - 28. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Arvidsson, Jessica, Widén, Stephen, Tideman, Magnus (2013). Upper secondary school – and then? : About young adults with an educational background in the upper secondary special school and the transition to work. NNDR2013 – 12th Research Conference Nordic Network of Disability Research : May 30–31, 2013 in Turku, Finland: Abstract Book. S. 17 - 17. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Arvidsson, Jessica, Tideman, Magnus, Widén, Stephen (2012). Upper secondary school – and then?. A world of potential : Congress Abstracts, 14th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID), July 9-14, 2012, Halifax, Nova Scotia, Canada. S. 709 - 709. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2011). Variations in living conditions and increased categorisation : Current trends for people with intellectual disabilities in Sweden. NNDR 2011, 11th Research Conference : Abstracts. S. 93 - 93. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2009). Decentralisation, variation and categorization – The current state in Sweden. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Tideman, Magnus (2008). Resistance, identity of resistance and empowerment among people with intellectual disabilities. . Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Övrigt
 • Tideman, Magnus (2012). Current trends for people with intellectual disabilities in Sweden. , Helsingfors. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Rapport
 • Tideman, Magnus, Hurtig, Peter, Holmbom, Marie, Heyda, Dominika, Samuelsson, Fredrik, Skarp, Jane, (2015). Långsiktiga effekter? : Personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden med stöd av Supported Employment – En uppföljning ur arbetstagarperspektiv. MISA & Högskolan i Halmstad, Halmstad / Solna. 68 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Wulff, Åsa, Tideman, Magnus, Svensson, Ove (2014). Den regionala stödstrukturen i Halland – erfarenheter och synpunkter : Utvärdering av den regionala stödstrukturen för socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård genomförd av Högskolan i Halmstad på uppdrag av Region Halland. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 157 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Szönyi, Kristina, Bergh, Susanne, Tideman, Magnus (2014). Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process. Utvärdering av 172 projekt med målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning som under perioden 1994–2011 fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden. Arvsfonden, Stockholm. 187 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Tideman, Magnus (2010). Sammanfattande analys och diskussion av skolledares, lärares, vårdnadshavares och elevers erfarenheter av gymnasiesärskolans individuella program. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 12 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Mineur, Therése, Tideman, Magnus (2010). Skolledares syn på gymnasiesärskolans individuella program. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 23 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Eriksson, Helena, Tideman, Magnus (2010). Levnadsvillkor idag och jämförelser med 1990-talet : En studie om barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och autism samt vuxna med förvärvad hjärnskada i Halmstad kommun. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 160 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Bergh, Susanne, Skogman, Eva, Tideman, Magnus (2010). Vågar lite mer : Studerandes erfarenheter av längre folkhögskolekurser riktade till personer med utvecklingsstörning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Härnösand. 60 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Mineur, Therése, Bergh, Susanne, Tideman, Magnus (2009). Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning - en kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning 1998 - 2009. Halmstad University, Halmstad. 53 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Larsson-Severinsson, Marie-Louise, Andersson, Olov, Tideman, Magnus (2009). Det relativa handikappbegreppets framväxt och etablering : Rapport om förutsättningar för det relativa handikappbegreppets tillkomst och etablering i Sverige. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 64 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Mineur, Therese, Tideman, Magnus (2008). I en klass för sig eller i klass med alla andra : grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 124 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
 • Eriksson, Helena, Tideman, Magnus (2007). Från Dubbla spår till elevhälsa – en utvärdering av ett förändringsarbete. Högskolan i Halmstad, Halmstad. Se post i DiVAlänk till annan webbplats
 • Arvidsson, Jessica, Tideman, Magnus (2007). I stort sett nöjda, men... : Brukarnas erfarenheter och framtida bedömningar av LSS-insatserna i Laholms kommun. Högskolan i Halmstad, Halmstad. 60 s. Se post i DiVAlänk till annan webbplats [ Ladda ner fulltexten ]
Bild på Magnus Tideman

Kontaktinformation
Avdelning/Akademi:
Akademin för hälsa och välfärd

Befattning:
Professor Handikappvetenskap

Hus / Rum:
Hus R / 5312

Telefon:
+46 (0) 35 16 71 81

E-post:

Sidan uppdaterad 2015-08-31