Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskning

Min forskning befinner sig inom områdena språksociologi och socio-onomastik och handlar om hur människan använder sig av språket för att utforska, skapa, signalera och uppfatta olika slags identiteter (sociala, kulturella, könsrelaterade). Jag arbetar med såväl kvalitativa metoder (interaktionell sociolingvistisk samtalsanalys och kritisk textanalys) och kvantitativa metoder.

Avslutade forskningsprojekt:

- Välja namn - välja kön? : Genusvetenskapligt projekt om hur konventionella respektive nyskapade förnamn bidrar till återskapande, omförhandling och motstånd mot könsmönster och könsgränser

- Grund för bedömning? : Ämnesdidaktiskt projekt om textbedömning inkl. påverkan av namnstereotyper

- Namnval som social handling: Avhandlingsprojekt om hur föräldrars val av namn och samtal om namn bidrar till att skapa sociala identiteter på olika nivåer.

Suppl. representant i nordiska NORNA-kommittén (www.norna.org)

Förtroendevald medlem i internationella ICOS-styrelsen (www.icosweb.net)

My research interest is Swedish Language, particularly Sociolinguistics and Socio-onomastics, focusing on questions concerning the ways in which the Swedish language, including names, is being used to explore, create, express and perceive identities (social, cultural and gender related).