Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Tillbaka

NO-lärares reflektioner om klassrumsbedömning : en studie av filmad undervisning

Thornberg, Fredrik
2014

Konferensbidrag (Refereegranskat)

Abstract:

Syfte och frågeställning

Studiens övergripande syfte är att utveckla kunskap om NO-lärares bedömningspraktik och den kompetens som lärare besitter för att genomföra klassrumsbedömningar. Att studera lärares kollektiva reflektioner om bedömning i relation till filmade undervisningssituationer kan vara ett sätt att nalkas frågan om vad klassrumsbedömning och bedömningskompetens egentligen innebär, inte minst i relation till den kommunikation och den återkoppling som rimligtvis ingår i all undervisning. Lärande och undervisning kan beskrivas som komplexa processer som samverkar med varandra via bedömning och feedback. För att få tillgång till bästa möjliga information om undervisning och lärande krävs lärare med kompetens att genomföra och använda klassrumsbedömningar av hög kvalitet. Det innebär en riktning där lärares utsagor och existerande bedömningspraktik används som en värdefull källa till kunskap om bedömning. Mot bakgrund av forskningsprojektets övergripande syfte ställs följande forskningsfråga:

  • Hur kan kompetens i klassrumsbedömning beskrivas och förstås?

Metodologi/design

Tre skolor är involverade i studien och vid varje skola filmas en lärare vid tre tillfällen. I början, i mitten och i slutet av ett naturvetenskapligt arbetsområde. Efter varje tillfälle genomförs video-stimulated-reflection (VSR) tillsammans med läraren, hans eller hennes kollegor samt forskaren. Studien relaterar, på ett övergripande plan till pragmatiska och sociokulturella perspektiv med fokus på de förutsättningar och processer som ger utrymme för lärande. Utgångspunkt tas i att erfarenheter ligger till grund för systematisk reflektion som i sin tur kan leda till reflektivt handlande.

Analys och resultat

I studien genomfördes tematisk analys och begreppet ”tema” i tematisk analys kan placeras på ramverksnivå vilket innebär att den kan användas på olika former av data och inte bara inom vissa specifika forskningsmetoder. Studiens resultat visar att lärares bedömningskompetens kan beskrivas och förstås genom tre teman benämnda: 1. Fokus på bedömningens intention. 2. Fokus på bedömningens realisation. 3. Fokus på bedömningens konklusion.

Nyckelord: Bedömningskompetens; NO-undervisning; lärare; video-stimulated-reflections

Citera: Thornberg, Fredrik, NO-lärares reflektioner om klassrumsbedömning: en studie av filmad undervisning, 2014