Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning : En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor

Wennergren, Ann-Christine, Thornberg, Fredrik, Bjørndal, Cato, Petter, Mathisen
2018

Artikel i tidskrift (Refereegranskat)

Abstract:

Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om hur digitala redskap kan påverka lärarstudenters deltagande i handledningsprocessen. Trots att lärarstudenter och handledare ofta befinner sig i digitala klassrumsmiljöer används digitala redskap endast i begränsad omfattning under handledningsprocessen. Med utgångspunkt i Wengers teori om lärande i en praktikgemenskap har lärarstudenter och handledare arbetat med stöd av digitala observationsunderlag. Processen har studerats på fyra övningsskolor. Information om studenternas erfarenheter av handledningen har samlats in via enkäter och fokusgruppsamtal. Resultatet visar att det är fyra moment som påverkat studenters deltaganden i handledningsprocessen. Studenter; 1) delar sin planering digitalt inför undervisning, 2) skapar digitala observationsunderlag från undervisning, 3) använder digitala observationsunderlag för att förbereda handledningssamtal, 4) väljer aspekter från digitala observationsunderlag för bearbetning i handledningssamtal. Resultatet ger också̊ signaler om två kritiska moment som särskilt underlättat deltagande i handledningsprocessen; dels bearbetningen av planering före undervisning, dels bearbetningen av observation före handledning. Det visar att studenters och handledares gemensamma deltagande och ansvar för handledningsprocessen påverkar både form, innehåll och utfall. 

Nyckelord: Aktör; multimodal; respons; digitala observationsunderlag; VFU-handledning; övningskolor

Citera: Wennergren, Ann-Christine, Thornberg, Fredrik, Bjørndal, Cato, Petter, Mathisen & Mathisen, Petter, Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor, Högre Utbildning., 8:2, s. 72-86, 2018https://doi.org/10.23865/hu.v8.1078