Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Att utveckla förmågor genom att prestera sitt yttersta

Kaderland, Annelie, Niit Ekstrand, Susanne, Thornberg, Fredrik, Folkeryd, Jenny W., Tväråna, Malin, Wennergren, Ann-Christine
2017

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Elevers förmåga att resonera ska genomsyra alla ämnen i grundskolan. Man kan se förmågan som en demokratisk aspekt i ett flerstämmigt klassrum och som oerhört väsentlig ur ett samhällsperspektiv. Vårt fall visar att elevers förmåga att resonera kan utvecklas på relativt kort tid när lärare samtidigt studerar sin egen praktik. I kapitlet diskuteras fallet ur perspektiv som: bedömning, kommunikation, ämnesdidaktik och skolutveckling. 

Citera: Kaderland, Annelie, Niit Ekstrand, Susanne, Thornberg, Fredrik, Folkeryd, Jenny W., Tväråna, Malin, Wennergren, Ann-Christine & Ekstrand, S.N., Att utveckla förmågor genom att prestera sitt yttersta, Undersöka och utveckla undervisning : Professionell utveckling för lärare., s. 101-118, 2017