Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Universitetslektor i Idé- och lärdomshistoria. Programansvarig för kandidatprogrammet Kultur och samhällsutveckling. Ämnesansvarig för utbildningar i Hälsoinnovation. Utbildningsledare vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Forskning

Disputerade 2010 på en doktorsavhandling om synen på det monstruösa och omänskliga i modern fransk filosofi, från 1570 till nutid, med titeln "Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism". Genom att studera hur begrepp om monstruositet uppträder i huvudsakligen naturfilosofiska diskussioner kring den mänskliga kroppen, avser avhandlingen att visa hur humanistiska försök att definiera den mänskliga naturen gentemot det icke-mänskliga leder till ett hot om en egen onaturlighet. Däremot innebär ett bejakande av det monstruösa bilder av nya, möjliga sätt att vara som teoretiseras i posthumanistiskt tänkande.

Forskar huvudsakligen kring teman som rör kontinental filosofi, posthumanism, biopolitik, utopism, ekokritik och estetik. Arbetar för närvarande främst med ett forskningsprojekt om Gilles Deleuzes filmteori som en nymaterialistisk naturfilosofi med arbetsnamnet "Deleuze and the Nature of Cinema" samt med forskning om hur utopiskt tänkande i modern tid uttrycker sig i föreställningar om och bilder av kroppen.

Undervisning

Har sedan 1999 undervisat i filmvetenskap och sedan 2001 i idé- och lärdomshistoria. Undervisar för närvarande främst på Kulturprogrammet men även på Förskollärarutbildningen och Digital design och innovation.

Kompetens

Fil.dr i idé- och lärdomshistoria.

Personliga länkar

Senaste publikationer