Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskning

Disputerade 2010 på en doktorsavhandling om synen på det monstruösa och omänskliga i modern fransk filosofi, från 1570 till nutid, med titeln "Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism". Genom att studera hur begrepp om monstruositet uppträder i huvudsakligen naturfilosofiska diskussioner kring den mänskliga kroppen, avser avhandlingen att visa hur humanistiska försök att definiera den mänskliga naturen gentemot det icke-mänskliga leder till ett hot om en egen onaturlighet. Däremot innebär ett bejakande av det monstruösa bilder av nya, möjliga sätt att vara som teoretiseras i posthumanistiskt tänkande.

Forskar huvudsakligen kring teman som rör kontinental filosofi, posthumanism, biopolitik, utopism, ekokritik och estetik. Arbetar för närvarande främst med ett forskningsprojekt om Gilles Deleuzes filmteori som en nymaterialistisk naturfilosofi med arbetsnamnet "Deleuze and the Nature of Cinema" samt med forskning om hur utopiskt tänkande i modern tid uttrycker sig i föreställningar om och bilder av kroppen.

I am an historian of ideas and science, mainly specialized in areas of Continental philosophy, in particular notions regarding the relationship between mankind and nature in the history of humanism. Theoretically, I am especially interested in posthumanist thought and its emphasis on materiality, spatiality and vitality.

My main areas of research as an historian of ideas concern the cultural history and scientific theories of mankind's physical nature, ethical problems of anthropocentrism and the ontological status of the non-human in European intellectual history. In addition to this, I am interested in the symbolic dimensions of thought, namely aesthetic strategies and techniques for constructing images of abstract or complex ideas in visual media; on that account, I have also taught and published in the areas of visual and digital culture, film studies and cultural studies.