Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Arbetsliv

 • 2011 -

  University Current position

  Senior lecturer, School of Humanities vid Halmstad University

 • 2011 -

  University Current position

  Senior lecturer, Department of Art and Cultural Sciences vid Lund University

 • 1999 - 2010

  University

  Lecturer, School of Humanities vid Halmstad University

 • 2006 - 2010

  University

  Lecturer, Department of Art and Cultural Sciences vid Lund University

 • 2017 - 2018

  Academic Course

  Vetenskaplig teori och metod, Förskollärarutbildningen at Halmstad University

 • 2017 - 2017

  Academic Course

  Masterprogram i Historiska studier: Förändring och kontinuitet i världshistorien at Lund University

 • 2015 - 2015

  Academic Course

  Posthumanismens idéhistoria at Lund University

 • 2015 - 2018

  Academic Course

  Examensarbete, Förskollärarutbildningen at Halmstad University

 • 2015 - 2018

  Academic Course

  Examensarbete, Förskollärarutbildningen at Halmstad University

 • 2014 - 2015

  Academic Course

  Estetikens idéhistoria at Lund University

 • 2013 - 2015

  Academic Course

  Modevetenskap: Grundläggande filosofiska och vetenskapliga perspektiv at Lund University

 • 2012 - 2013

  Academic Course

  Liv i rymden at Lund University

 • 2012 - 2014

  Academic Course

  Visual Culture, Masterprogram at Lund University

 • 2012 - 2014

  Academic Course

  Digitala kulturer: Centrala vetenskapsteoretiska perspektiv at Lund University

 • 2012 - 2012

  Academic Course

  Humanistisk informatik: från intelligens till information at Lund University

 • 2012 - 2012

  Academic Course

  Humanistisk informatik: teknologi och sexualitet at Lund University

 • 2011 - 2012

  Academic Course

  Känslornas idéhistoria at Lund University

 • 2011 - 2013

  Academic Course

  Tänkandets klassiker at Lund University

 • 2010 - 2018

  Academic Course

  Examensarbete, Lärarutbildning: Utbildningsvetenskap at Halmstad University

 • 2010 -

  Academic Course

  Idé- och lärdomshistoria, fortsättningskurs at Halmstad University

 • 2010 -

  Academic Course

  Idé- och lärdomshistoria, kandidatkurs at Halmstad University

 • 2009 -

  Academic Course

  Idé- och lärdomshistoria, fortsättningskurs at Lund University

 • 2009 - 2010

  Academic Course

  Kontinentalt tänkande 1: Fenomenologi & hermeneutik at Lund University

 • 2009 - 2012

  Academic Course

  Postmodernism at Lund University

 • 2008 - 2010

  Academic Course

  Global kultur at Lund University

 • 2008 - 2013

  Academic Course

  Humanismens slut at Lund University

 • 2008 - 2009

  Academic Course

  Kontinentalt tänkande: modernismens genombrott at Lund University

 • 2008 - 2009

  Academic Course

  Kontinentalt tänkande 2: Postmodernismens era at Lund University

 • 2007 - 2009

  Academic Course

  Idéhistorisk orienteringskurs at Lund University

 • 2006 - 2011

  Academic Course

  Fransk idéhistoria under efterkrigstiden at Lund University

 • 2006 - 2013

  Academic Course

  Modernism and Postmodernism at Lund University

 • 2006 - 2009

  Academic Course

  Humanistisk informatik: artificiellt liv at Lund University

 • 2006 - 2011

  Academic Seminar

  Högre seminariet i filmvetenskap at Halmstad University

 • 2005 - 2005

  Academic Course

  Kontinental filosofi: Frankrike at Halmstad University

 • 2005 - 2012

  Academic Course

  Filmvetenskap, fördjupningskurs at Halmstad University

 • 2001 - 2013

  Academic Course

  Idé- och lärdomshistoria, grundkurs at Halmstad University

 • 2000 - 2015

  Academic Course

  Filmvetenskap, fortsättningskurs at Halmstad University

 • 1999 - 2017

  Academic Course

  Filmvetenskap, grundkurs at Halmstad University