Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Undervisning

 • 2013 - 2013

  Course

  Nordic Welfare Systems at Halmstad University

 • 2012 - 2012

  Course

  Fördjupningskurs i metod MKV 61-90 hp at Halmstad University

 • 2012 - 2012

  Course

  Medieanalys 7.5 hp at Halmstad University

 • 2012 - 2012

  Academic Course

  Thesis- MKV 61-90 hp at Halmstad University

 • 2011 - 2012

  Academic Course

  Internationella Relationer (avancerad nivå- Lärarprogrammet) at Halmstad University

 • 2010 - 2011

  Academic Course

  Democracy and Globalization at Halmstad University

 • 2010 - 2010

  Academic Course

  Thesis- Political Science 61-90 hp at Halmstad University

 • 2010 - 2013

  Course

  Approaches to International Security (IR 31-60 hp) at Halmstad University

 • 2010 - 2013

  Course

  Issues and Problems in International Security (IR 31-60 hp) at Halmstad University

 • 2010 - 2012

  Academic Course

  Thesis (IR 31-60 hp) at Halmstad University

 • 2010 - 2013

  Academic Course

  Politik och Förvaltning at Halmstad University

 • 2010 - 2011

  Academic Course

  Internationell och Transnationell Politik at Halmstad University

 • 2010 - 2012

  Academic Course

  Thesis (Political Science 31-60 hp) at Halmstad University

 • 2010 - 2010

  Academic Course

  Internationell och Transnationell Politik (Political Science 1-30 hp, half speed) at Halmstad University

 • 2010 - 2011

  Course

  Poltics and development in the Third World (IR 1-30 hp- IRE-programme) at Halmstad University

 • 2010 - 2010

  Course

  Politik och Förvaltning (Political Science 1-30 hp, half speed at Halmstad University

 • 2009 - 2009

  Academic Course

  Demokrati, legitimitet och politiska institutioner at University West

 • 2009 - 2009

  Academic Course

  Implementering och tjänstemannarollen i en globaliserad värld at University West

 • 2009 - 2009

  Academic Course

  Metod C/D-nivå at Växjö University

 • 2009 - 2009

  Academic Course

  Contemporary Security Studies at Växjö University

 • 2009 - 2013

  Academic Course

  Konflikter och Regioner at Halmstad University

 • 2009 - 2013

  Academic Course

  Aktörer och Förhandlingar at Halmstad University

 • 2009 - 2013

  Academic Course

  Globalisering och Demokrati at Halmstad university

 • 2009 - 2013

  Course

  Theory and Methods in International Relations (61-90 level) at Halmstad University

 • 2009 - 2013

  Academic Course

  Thesis International Relations 61-90 hp at Halmstad University

 • 2009 - 2010

  Academic Course

  Conflicts and Regions at Halmstad University

 • 2009 - 2010

  Academic Course

  Actors and negotiations at Halmstad University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Internationell Politik at Linköping University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Europeisk Politisk Integration at Linköping University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Contemporary European Institutions at Linköping University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Nationell och europeisk identitet och medborgarskap at Linköping University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Internationella Relationer at Linköping University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Internationell Politik- halvfart at Linköping University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  European Institutions at University West

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  European integration at Växjö university

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  European Union Institutions at Växjö University

 • 2008 - 2008

  Academic Course

  Comparative European politics at Växjö University

 • 2008 - 2013

  Academic Course

  Current issue areas in international relations at Halmstad University

 • 2008 - 2013

  Academic Course

  Politik och Utveckling i Tredje världen at Halmstad University