Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Smart medication organizer – one way to promote self-management and safety in drug administration in elderly people

Norell Pejner, Margaretha, Lundström, Jens, Ourique De Morais, Wagner, Laurell, Hélène, Isaksson, Anna, Stranne, Frida, Skärsäter, Ingela
2017

Konferensbidrag (Refereegranskat)

Abstract:

Citera: Norell Pejner, Margaretha, Lundström, Jens, Ourique de Morais, Wagner, Laurell, Hélène, Isaksson, Anna, Stranne, Frida & Skärsäter, Ingela, Smart medication organizer – one way to promote self-management and safety in drug administration in elderly people, 2017http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1162668/FULLTEXT01.pdf