Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Forskning

Selected articles

Andersson, S. 2000. Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective. International Studies of Management & Organization, vol. 30, no. 1, pp.65-94.

Andersson, S & Wictor, I . 2003. Innovative internationalisation in new firms – Born Globals the Swedish case. Journal of International Entrepreneurship. Vol 1, No 3. pp 249-276.

Andersson S. 2004. Internationalization in different industrial contexts. Journal of Business Venturing. Vol 19.No. 6. pp. 851-875.

Andersson, S., Gabrielsson. J & Wictor, I. 2004. International activities in small firms – examining factors influencing the internationalization and export growth of SMEs. Canadian Journal of Administrative Sciences Vol. 21, No. 1. pp. 22-34.

Andersson, S & Florén, H. 2008. exploring managerial behavior in small international firms. Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol 15, No. 1, pp 31-50.

Evers, N., Andersson, S. & Hannibal, M. 2012. Stakeholders and Marketing Capabilities in International New Ventures: Evidence from Ireland, Sweden and Denmark. Journal of International Marketing. Vol. 20, No. 4: 46–71.

Andersson, S, Evers, N. & Griot, C. 2013. Local and international networks in small firm internationalisation: Cases from the Rhône-Alpes medical technology regional cluster. Entrepreneurship and Regional Development.Vol. 25 Nos 9-10, pp. 867-888.

Personliga länkar

Senaste publikationer