Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Lennart Engdahl
Assistent

Arbetar med

Arbete och välfärd

Assistent, Forskningsmiljön Centrum för forskning om välfärd och hälsa (CVHI)

Personliga länkar