Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Arbete och välfärd

Forskning

Forskargrupp: Wigforssgruppen

Arbetar med en avhandling som handlar om kvinnor som i vuxen ålder, på grund av sjukdom eller skada, fått en kronisk nedsatt funktionsförmåga. Jag använder ett inifrån perspektiv i min forskning, vilket betyder att jag delar vissa villkor, förutsättningar och erfarenheter med de kvinnor som medverkar i studien. Vad spelar tid för roll vid sjukdom och skada är ett övergripande tema i avhandlingen. Frågor som berör de medverkandes upplevelser, uppfattningar, organisering av tid i relation till kön och funktionsförmåga aktualiseras i studien.

Undervisning

Funktionshinder och Genus inom Handikappvetenskap

Kompetens

fil.mag och doktorand i sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer