Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Jonas Asklund
Universitetslektor Litteraturvetenskap

Open Access 3

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Arbetar med

Jag arbetar sedan flera år med olika distanskurser i litteraturvetenskap på nivåerna (1-30) och (31-60). Mest tid tillbringar jag på ämneslärar- och grundlärarutbildningen, där jag ger kurser i barn- och ungdomslitteratur, litteraturens klassiker, modern litteratur, berättande i flera medier, litteratursociologi och i klassrumsforskning.

Min forskning är knuten till ett större projekt om skönlitteratur och empati i samarbete med Region Halland och med Sjuksköterskeprogrammet på högskolan i Halmstad.

Forskning

Jag disputerade 2008 på en avhandling om humor i svensk romantik, och jag har sedan fortsatt med studier om hur sådana känslor som medkänsla och tillit skildras i litterära texter. För närvarande arbetar jag med ett projekt om empati och skönlitteratur inom professionsutbildningar. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör genrer och berättarstrukturer samt receptions- och kognitionsteori.

Senaste publikationer