Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Arbetar med forskning som är inriktad mot mediers roll i välfärdssamhället och med särskilt fokus på frågor kring hälsa och livsstil. Undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap.

Senaste publikationer