Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Carina Sjöberg
Arvodist

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Barncentrerad perioperativ vård

Avhandlingsprojektet syftar till att öka kunskap och förståelse om hur en barncentrerad perioperativ vård kan utformas. Perioperativ vård inbegriper hela vårdförloppet i samband med ett barns sövning vid operation eller behandling. Intentionen med avhandlingen är att fördjupa kunskapen kring metoder i perioperativ vård som främjar barncentrerad vård ur ett barn-, föräldra- och personalperspektiv samt utifrån ett resursperspektiv.


1) Sjöberg C, Amhliden H, Nygren JM, Arvidsson S, Svedberg P. The perspectives of children on factors influencing their participation in perioperative care. J Clin Nurs. 2015 Oct; 24 (19-20): 2945-53 doi: 10.1111/jocn.12911
2) Sjöberg C, Svedberg P, Nygren JM, Carlsson I-M. Participation I pediatric perioperative care: what it means for parents. J Clin nurs. 2017 Feb 2. doi:10.1111/jocn.13747