Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Arbete och välfärd

Forskning

Mia Jormfeldt har en doktorandanställning vid Högskolan i Halmstad. Avhandlingsarbetets övergripande syfte är att öka kunskapen om äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar är en grupp som hittills varit relativt osynlig i såväl politiska dokument som forskning. Därför saknas i stor utsträckning kunskap om deras vardag och speciellt deras möjligheter till inflytande. Det mer specifika syftet med avhandlingen är, att med brukarens perspektiv i fokus, studera det vardagliga livet i gruppboende för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar och att identifiera situationer i vardagen där möjligheter och hinder för de boendes självbestämmande uppstår samt på vilket sätt detta kommer till uttryck i interaktionen mellan äldre personer med utvecklingsstörning, medboende och personal. Datainsamling har gjorts genom deltagande observationer och videoinspelningar.

Undervisning

Socialt arbete, Handikappvetenskap

Kompetens

Doktorand i Socialt arbete

Adjunkt i Socialt arbete

Personliga länkar

Senaste publikationer