Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Gerry Andersson
Samverkanskoordinator

Arbetar med

Jag arbetar som samverkanskoordinator inom verksamhetsstödet på Akademin för hälsa och välfärd. Mitt uppdrag är att stödja utbildningen och forskningen på akademin i samverkansprocesser med externa parter. Det sker t ex genom nätverksarbete och aktörsbevakning, skapa kunskap om kontaktvägar, utveckling av programråd, uppföljning av samverkansavtal och genom att ge samverkansstöd i utvecklingsprojekt. Sedan augusti 2016 är jag projektledare för det EU-finansierade projektet ”HIcube kompetenta vården”. Det drivs i nära samverkan med Region Halland och de halländska kommunerna och genomför behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser riktade till vård- och omsorgsverksamheterna. Projektet ska bidra till att öka organisationernas innovationsförmåga att använda nya arbetssätt, teknik och tjänster. Samtidigt ger projektarbetet tillbaka kunskap och fördjupade kontakter som gagnar utvecklingen av utbildning och forskning.