Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

I min sociologiska forskning kring hälsa, välbefinnande och hållbarhet utgår jag från den förståelse jag utvecklat av kulturell biologi genom mina studier sedan 2005 i introduktions- och diplomkurser vid Matriztiska Institutet i Santiago de Chile, Chile.

Den kulturella biologin har utvecklats det senaste årtiondet vid Matriztiska Institutet kring den forskning om kunskapens (biologia del conocer) och kärlekens biologi (biologia del amar) som Dr. Humberto Maturana bedrivit sedan början av 1960-talet.

I ett sociologiskt perspektiv är den kulturella biologin intressant, då den visar på sociala relationers betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande i både en begreppslig och operationell/relationell domän.

I denna forskning har jag även kommit att inrikta mig på temat med hållbarhet, där jag bedriver jämförande studier av samhällsförändring som inkluderar både mina avhandlingsstudier bland Miskituindianer i Nicaragua, och lokala förändringar i Halmstad-Halland.

Undervisning

Den undervisning jag har bedrivit vid Sektionen för Hälsa och Samhälle sedan jag anställdes 2002, har skett i socialpsykologi och sociologi. Huvuddelen av undervisningen sker idag kring programmet för socialpsykologi i verksamhetsområdet Arbete och Hälsa. Jag delar kursansvar med Niklas Westberg på socialpsykologi C och den s k projektterminen, då studenter gör socialpsykologiska projektarbeten ute i organisationer som t ex myndigheter och företag.

Kompetens

Doktor Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer