Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

Forskningsintressen: medieutveckling främst inom internet och sociala medier,strategier inom medieföretag, medieekonomi, samhällets digitalisering, retorik, politisk kommunikation, strategisk kommunikation, samt konsumentbeteende.

Undervisning

Kursansvarig för Strategisk kommunikation 1-60, 60 hp.

Inom Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30, 30 hp på kursen

Kommunikatörens verktyg, 7,5 hp


inom Strategisk kommunikation 1-30, 30 hp på kurserna

Organisation och omvärld 7,5 hp

Strategier inom strategisk kommunikation 7,5 hp

Genrer och konventioner 7,5 hp

Produktionsprocesser för tryckta och digitala medier 7,5 hp


inom Strategisk kommunikation 31-60, 30 hp på kurserna

PR, teorier och metoder för strategisk kommunikation 7,5 hp

Projektarbete 22,5 hp


inom Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90, 30 hp på kursen

C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp


inom Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30 hp på

handledning av projekt/praktik


inom Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 & gymnasieskolan 16-45, 30 hp, på kursen Politik och media i samhället, 15 hp.


Inom Hållbar turismutveckling 180 hp på kursen Marknadsföring 7,5 hp.

TJÄNSTLEDIG 2016

Senaste publikationer