Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och Vård

Forskning

Mitt forskningsområde är kvinnors och barns hälsa och forskningen har ett hälsofrämjande, hälsogeografiskt och salutogent perspektiv.

Avhandlingsarbetets övergripande syfte var att öka kunskapen om kvinnors egen hälsokraft under graviditet samt kvinnors upplevelser och bemästringsstrategier under förlossningens första skede, innan aktiv förlossning. Forskningsområdet att främja kvinnors normala förlossning är ett aktuellt forskningsfält, eftersom frekvensen av instrumentella förlossningar ökar i Sverige och i Västvärlden. En förlossning som avviker från den normala processen får konsekvenser för kvinnors hälsa såväl som samhällsekonomiska konsekvenser.

Jag bedriver även forskning inom barns hälsa och balans i tillvaron.

I ett flertal studier använder jag metoden grounded theory.

Forskningen bedrivs inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI), Högskolan Halmstad.

Undervisning

Verksam som studierektor avancerad nivå, hälsa & vård, klinisk lektor samt undervisar inom omvårdnad på grund och avancerad nivå. Undervisning i framförallt vetenskaplig teori och metod, obstetrik samt fullskalesimulering.

Kompetens

Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap, Karolinska Institutet.Lektor i omvårdnad Högskolan i Halmstad

Leg. sjuksköterska och leg. barnmorska

Personliga länkar

Senaste publikationer