Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Docent i historia med historiedidaktik, universitetslektor. Ämnesansvarig för historia inom ämneslärarutbildningen.

Forskning

Min forskning berör frågor om historisk kunskap och hur antaganden och föreställningar om kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högskola som i skola.

Undervisning

Under läsåret 2017/18 undervisar jag i historia inom ämneslärarutbildningen

Kompetens

docent historia med historiedidaktik, FD Historia, MA Education

Senaste publikationer