Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Verksamhetschef, Hälsa och idrott

Forskning

Mattias Nilssons forskningsintresse handlar om barns användande av leksaker i både formella och informella lärprocesser. I sin forskning har han beskrivit och analyserat leksaksuppsättning i barns hem som tecken i kommunikativa processer utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv. Hans huvudsakliga fokus har varit vilka meningserbjudanden som finns i leksaksuppsättningar. Han har också studerat leksaksuppsättningar i förskolan och diskuterat dessa i relation till föreställningar om lek och lärande.

Undervisning

Pedagogik

Kompetens

Doktor Pedagogik

Personliga länkar

Senaste publikationer