Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Forskningsämne: Samhällsodontologi

Mitt forskningsområde är unga vuxnas munhälsorelaterade livskvalitet samt mätinstrument inom detta område. Att undersöka unga vuxnas syn på munhälsorelaterad livskvalitet kan anses som viktigt då det har rapporterats att unga vuxna har andra krav och förväntningar på tandvård än äldre.

Det övergripande syftet är att undersöka aspekter som ligger till grund för unga vuxnas syn på sin munhälsorelaterade livskvalitet samt metoder för att mäta denna.

Min licentiatavhandling: ”Oral health-related quality of life and young adults” lades fram 2009 vid Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola.

Delstudie 1 var en kvalitativ studie som beskriver unga vuxnas syn på tandvården

Delstudie 2 var en litteraturstudie där 22 mätinstrument för munhälsorelaterad livskvalitet analyserades ur ett folkhälsoperspektiv.

Delstudie 3 beskriver unga vuxnas syn på befintliga mätinstrument som är utvecklade för att mäta munhälsorelaterad livskvalitet

Undervisning

Folkhälsovetenskap

Kompetens

Odontologie licentiat och doktorand vid Odontologiska Fakulteten, Samhällsodontologi, Malmö Högskola.

Fil mag i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet.

Personliga länkar

Senaste publikationer