Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Hans-Erik Eldemark
Universitetsadjunkt

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Innovationsrådgivare för forskning
Handledning examensprojekt D,E,Tmek, U
Handledning produktförnyelseprojekt U2
Handledning Företagsförnyelseprojekt U2
Undervisning TRIZ, Canvas, programmering, datorteknik
Hantering av Projektdatabas för ingenjörsutbildningar samt SPH
Medverkar i minST projektet med expertkompetens
Driftansvarig Förinkubator SPH samt förinkubatoransvarig HH

Forskning

Prediktivt underhåll

Smarta Elnät

Kompetens

Produktutveckling

Kreativitet, innovationsteknik

Affärsutveckling

Embeddeteknologi

Datorteknik

Programmering

Elektronik

Energiteknik

TRIZ, Canvas

Personliga länkar