Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Forskningen inom området smärta och smärtbehandling hittills omfattat patienters upplevelser av smärta och smärtbehandling vid dels postoperativ smärta dels cancer-relaterad smärta. Ett flertal kandidat och magisteruppsatser har även genomförts inom området smärta och smärtbehandling.

Pågående studier fokuserar nu på sjuksköterskans ansvar när det gäller omvårdnad av personer med smärta. Att beskriva hur sjuksköterskor anser att de bidrar till smärtbehandling samt att identifiera vilka hinder och möjligheter de anser föreligger för att optimera denna verksamhet.

Undervisning

Undervisar och examinerar i kurserna:

Omvårdnad vid akut smärta och smärtbehandling 7,5 hp (A),

Omvårdnad vid smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar 7,5 hp (A)

Omvårdnad med inriktning mot smärta och smärt-

behandling 7, 5 hp (inom sjuksköterskeprogrammet).

Undervisar och examinerar vetenskaplig teori och metod samt examensarbeten inom specialistsjuk-

sköterskeutbildningar med inriktning mot ambulans/anestesi/IVA/ operation samt med inriktning mot barn och ungdom.

Examinerar kandidatuppsatser samt handleder och examinerar magisteruppsatser inom omvårdnad.

Kompetens

Doktor i medicinsk vetenskap

Biträdande sektionschef

Personliga länkar

Senaste publikationer