Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Sara Helmersson
Universitetslektor Socialt arbete

Arbetar med

Mitt namn är Sara Helmersson och jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Sedan våren 2018 är jag anställd som universitetsadjunkt i Socialt arbete på Avdelningen för samhälle och välfärd, HOV. Jag undervisar på programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd.

Forskning
I mars 2017 disputerade jag vid Socialhögskolan i Lund med monografin "Mellan systerskap och behandling - Omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för våldsutsatta kvinnor". Avhandlingen kastar ljus över två typer av stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor: kvinnojourer och kommunala specialenheter som arbetar med våld i nära relationer. Det övergripande syftet var att undersöka arbetet med kvinnor som utsatts för våld inom detta ideellt och kommunalt organiserade ”stödfält” och fördjupa kunskapen om interna spänningar samt kopplingar mellan lokala stödpraktiker och olika sätt att förstå våld. Studien har en etnografiskt inspirerad design.