Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskning

Leg. Sjuksköterska och disputerade 2008 vid Lunds universitet på avhandlingen “Older people’s public health care and social services, Functional ability, health complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction” (till avhandlingen). Dess vidare är jag universitetslektor och undervisar främst i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ”Vård av äldre” vid Lunds universitet. Jag är biträdande handledare åt tre doktorander.
Min forskning handlar om vård och omsorg till personer med demens och deras närstående, samt vårdkvalitet i särskilt boende. För närvarande är jag forskarassistent i det europeiska projektet ”Bästa vård till personer med demenssjukdom (RightTimePlaceCare). Lunds universitet ingår som partner i projektet, som avser att förbättra vård och omsorg för den europeiska befolkningen med demenssjukdom. Övriga inblandade länder är Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Finland, Estland, Frankrike, Spanien. Projektet kommer att beskriva och analysera de europeiska vård- och omsorgssystemen, stödsystem för informell vård, samt kommunikationen mellan olika vårdorganisationer. Projektet täcker vårdkedjan från tidig fas i demenssjukdomen till vård i livets slut. En del i projektet kommer att undersöka faktorer som påverkar institutionalisering av personer med demens. Levnadsvillkoren för patienter med demens och deras närstående kommer att undersökas vid vård i hemmet och i särskilt boende. Även ekonomiska aspekter kommer att undersökas.
Läs mer om projektet RightTimePlaceCare.

"Informal caregivers of older persons with dementia in eight European countries. Experiences, support, well-being and burden"

Senaste publikationer