Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

IDROTTSSOCIOLOGI

Äventyrssporter - individualiserad gemenskap

Om det samhälle som möjliggör riskfyllda fritidsaktiviteter och de utövare som söker erkännande och spänning. En etnografisk studie av klippklättring och sportdykning.

EXKLUDERING - INKLUDERING

Marginaliserade gemenskapers integrerande strategier

Hur motverkan av en ökad individualisering förstärker en social exkludering.

Exkluderingsprocesser i fritidsgemenskaper

Hur en värde- och normgemenskap skapas genom exkludering av det avvikande.

MASKULINITETSFORSKNING

Äventyrssporter - manlighetens nya scen

Gänget - manlig gemenskap i en föränderlig värld

HISTORISK SOCIOLOGI

En empirisk vetenskap om duet - Alfred Schutz bidrag till sociologin akademisk avhandling. Fokuserar den fenomenologiska sociologins upphovsman utifrån några vetenskapsteoretiska frågeställningar.

Den sociologiska föreningen i Lund 1936-1940, Sociologisk forskning 1-2/1997, om den akademiska sociologins etablering i Sverige.

Undervisning

Sociologi

Kompetens

Doktor Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer