Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Min forskning fokuserar på kognition och åldrande. För närvarande fokuserar jag på kognitions-förändringar i samband med åldrande, inte minst då förändringar rörande minnet/minnesförmågor. Ett speciellt intresse ligger här i att försöka identifiera faktorer som är kopplade (positivt såväl som negativt) till grad och takt av försämring av kognitiva funktioner i samband med åldrande (från 70 år och uppåt).

Undervisning

Undervisar främst i allmän psykologi. För närvarande ligger det mesta av min undervisning i kurser rörande Kognitionspsykologi, vetenskapsmetod samt handledning av uppsatser.

Kompetens

Doktorand i psykologi inriktning Kognition och åldrande.

Personliga länkar

Senaste publikationer