Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Kärstin Bolse
Universitetslektor Omvårdnad

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Min forskning är inriktad på att beskriva patientens livssituation och sjukvårdens organisationsstruktur och dess betydelse för patientens förmåga att hantera sin livssituation före, under och efter en Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) implantation.

Undervisning

Vetenskaplig teori och metod, Omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap, Prevention inom kardiologi i magisterprogrammet kardiologisk omvårdnad, handledning och examination på C och D-nivå inom sjuksköterskeprogrammet och magisterprogrammet

Kompetens

Med Dr

Personliga länkar

Senaste publikationer