Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Arbete och välfärd

Forskning

Jag disputerade vid Lunds universitet 2010 på avhandlingen ”Befolkning, samhälle och förändring. Dynamik i Halmstad under fyra decennier”. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att studera förändringsprocesser i lokalsamhället.

Under 2011 medverkade jag i projektet ”Trygg om natten” som syftade till att studera olika aktörers perspektiv på införandet av teknik i hemtjänstens arbete. Projektet genomfördes vid Hälsoteknikcentrum Halland.

För tillfället arbetar jag med projektet ”Strategi för höjd utbildningsnivå”. Syftet med studien är att undersöka varför färre invånare i Falkenbergs kommun utbildar sig i jämförelse med riksgenomsnittet samt vad det finns för attityd till högre utbildning i kommunen.

Undervisning

Sociologi

Socialt arbete

Kompetens

Filosofie doktor i Sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer