Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Min forskning fokuserar på ungas hälsa och att utifrån barns perspektiv utveckla nydanande hälsofrämjande digitala tjänster och skapa kvalitativt goda och ändamålsenliga hälsofrämjande interventioner. Centralt för forskningen är att stärka barns och ungas delaktighet i relation till hälso- och sjukvården och i förhållande till deras hälsa.

Jag undervisar huvudsakligen om forskningsetik inom forskarutbildningen i hälsa och livsstil och i kurser på kandidat-, magister- och doktorandnivå med inriktning mot hälsoinnovation.

Jag är programchef för högskolans profilområde Hälsoinnovation och är medlem av styrgruppen för forskningsmiljön CVHI och ledningsgruppen för KK-miljön Forskning för innovation.

Personliga länkar

Senaste publikationer