Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med


Forskning

Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa. Vår forskargrupp har som fokus att utifrån barns perspektiv studera hur hälsopromotion, sociala nätverk och det omgivande samhället påverkar barns psykiska hälsa. För att utveckla nydanande tjänster och skapa kvalitativt goda och ändamålsenliga hälsofrämjande interventioner läggs stor fokus på metodologi som involverar barns delaktighet i forskningsprocessen.

Kompetens

Docent i medicinsk vetenskap

Personliga länkar

Senaste publikationer